Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Mikrobiologiya İnstitutu

04.07.2019 14:24

 

Göygöl Milli Parkında yerləşən təbii göllərin ekoloji vəziyyəti araşdırılıb

AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutunun əməkdaşları tərəfindən Göygöl Milli Parkı ərazisində yerləşən təbii göllərin hazırki ekoloji vəziyyəti araşdırılıb.

Tədqiqatların aparılmasında əsas məqsəd park ərazisində yerləşən təbii göllərdə suda və qruntda baş verən fiziki-kimyəvi, mikoloji və mikrobioloji prosesləri öyrənməkdir. Belə ki, tədqiqat aparılan təbii göllərin bəzilərinin suyundan Gəncə şəhərinin və ətraf yaşayış məntəqələrinin içməli su kimi istifadə etməsi, həmçinin Göygöl Milli Parkının aktiv turizm marşrutu olması ərazidə ekoloji proseslərin daimi öyrənilməsi və nəzarətdə saxlanılmasını zəruri edir.

İnstitut tərəfindən parkın ərazisində yeləşən təbii göllərdə mütəmadi tədqiqat işlərinin aparılması nəzərdə tutulur.

Məqalə © http://science.gov.az -dan götürülmüşdür

Faydalı Linklər