Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Mikrobiologiya İnstitutu

18.05.2020 09:36

 

“Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 1-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

“Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016, № 8, maddə 1366; 2018, № 11, maddə 2198) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. 16.3-cü maddəyə “müəssisələrin” sözündən sonra “(təşkilatların)” sözü əlavə edilsin. 2. 24-cü maddə üzrə: 2.1. adına “müəssisənin” sözündən sonra “(təşkilatın)” sözü əlavə edilsin; 2.2. 24.1-ci və 24.5-ci (hər iki halda) maddələrə “müəssisələrin” sözündən sonra “(təşkilatların)” sözü əlavə edilsin; 2.3. 24.4-cü maddə üzrə: 2.3.1. birinci cümləyə “müəssisələrin” sözündən sonra “(təşkilatların)” sözü əlavə edilsin; 2.3.2. ikinci cümlə aşağıdakı redaksiyada verilsin: “Elmi müəssisələrin (təşkilatların) akkreditasiyası ali attestasiya orqanı tərəfindən həyata keçirilir.”; 2.4. 24.6-cı maddə üzrə: 2.4.1. birinci cümləyə “müəssisələrə” sözündən sonra “(təşkilatlara)” sözü əlavə edilsin; 2.4.2. ikinci cümləyə “müəssisə” sözündən sonra “(təşkilat)” sözü əlavə edilsin; 2.5. 24.7-ci maddəyə “müəssisələr” sözündən sonra “(təşkilatlar)” sözü əlavə edilsin. İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

© www.science.gov.az goturulmusdur

Faydal? Linkl?r