Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Mikrobiologiya İnstitutu

AMEA Mikrobiologiya İnstitutunun Dissertasiya Şurasının tərkibi

1.Salmanov Məmməd Əhəd oğlu (sədr)
2.Əzimov İlham Müqbil oğlu (sədr müavini)
3.Qəhrəmanova Fəridə Xosrov qızı (katib)
4.Atakişiyeva Yamən Yüsif qızı
5.Əhmədova Firayət Ramazan qızı
6.Əhmədova İradə Cəmil qızı
7.İbrahimov Ağavəli Şavəli oğlu
8.Dilbazi Gülrux Hacı qızı
9.Qənbərov Xudaverdi Qənbər oğlu
10.Qasımova Svetlana Yusif qızı

Faydalı Linklər