Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Mikrobiologiya İnstitutu

AMEA Mikrobiologiya İnstitutunun Elmi Şurasının tərkibi

1.Salmanov Məmməd Əhəd oğlu (sədr)
2.Muradov Pənah Zülfüqar oğlu (sədr müavini)
3.Qəhrəmanova Fəridə Xosrov qızı (katib)
4.Səfərov Ramiz Kovtar oğlu b.e.d. professor
5.İsmayılov Nəriman Məmməd oğlu b.e.d.professor
6.Qulubəyov Fuad Mamay oğlu b.e.d.
7.Qasımov Şakir Nəbi oğlu b.e.d
8.Qasımova Svetlana Yusif qızı b.e.d professor
9.Nəcəfova Samirə İsmayıl qızı b.e d,dossent
10.Hüseynov Anar Teyyub oğlu b.ü.f.d,dossent
11.Atakişiyeva Yamən Yüsif qızı. b.ü.f.d.dossent
12.Əliyev İlham Əzizxan oğlu b.ü.f.d
13.Talıblı Əjdər Qənbər oğlu b.ü.f.d
14.Babayeva Şəhla Adil qızı b.ü.f.d
15.Baxşəliyeva Könül Fərrux qızı.b.e.d,dossent
16 .Qasımova Aygün Səməd qızı b.ü.f .d
17.Xəlilzadə Vüsalə Cavanşir qızı b.ü.f.d

Faydalı Linklər