Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Mikrobiologiya İnstitutu

Nəşrlər


1. AMEA Mikrobiologiya İnstitunun Elmi Əsərləri 2015; Cild 13; Nömrə 1

2. AMEA Mikrobiologiya İnstitunun Elmi Əsərləri 2014; Cild 12; Nömrə 1

3. AMEA Mikrobiologiya İnstitunun Elmi Əsərləri 2013; Cild 11; Nömrə 1

Faydalı Linklər