Quliyev Fuad Məmmədəli oğlu

Vəzifəsi Mühəndis
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Naxçıvan MR, Şahbuz r., Kənd Şahbuz k.
Təvəllüdü 13 Avqust 1965
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

M.V. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi -
Namizədlik dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

01.02.04 – Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası

İçi boş ortotrop özlüelastik qeyribircins silindrin dinamik burulması

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

2

Əsas elmi nailiyyətləri

Sonsuz və yarimsonsuz silindrlərin koordinat  başlanğıcına nəzərən müntəzəm paylanmış gərginliklərlə dinamik burulması üzrə qeyri stasionar məsələnin dəqiq analitik həllinin qurulması.Silindrlərin materialı qeyri bircins, ortotrop, elastik və ya qeyrielastik xassədədir.

Elmi əsərlərinin adları

1. Нестационарные крутильные волны в полом неоднородном вязкоупругом цилиндре. Изв.АН АР, сер. Физ.-мат. Наук №1 1992
2. Динамическое кручение пологлортотропного вязкоупругого  неоднородного цилиндра. Препринт, Баку,1992 51 ст

Əlaqə vasitələri

Telefon: (+99412) 5024359

Faks: (+99412) 5024470

E-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.