10- Sentyabır 2021-ci il tarixdə AMEA Mikrobiologiya İnstitutunda Dissertasiya Şurasının növbəti iclası kecririlib.
Akademik M.Ə.Salmanovun sədirliyi ilə baş tutan iclasda iddaçı Vüsalə Hacı qızı Musayevnın 2414.01- "Mikrobiologiya" ixtisasında biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Yağ istehsalı tullantılarının utilizasiyasının biotexnoloji əsasları” mövzusunda və Mühəmməd Shoaib 2414.01- "Mikrobiologiya" ixtisasında biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Funksional əvəzli sikloheksan sırası birləşmələrinin antimikrob aktivliyi” mövzusunda . dissertasiya işlərini uğurla müdafiə etmişlər.
Hər iki tədqiqat işi Dissertasiya Şura üzvüləri tərəfindən müsbət qiymətləndirilmiş və Vüsalə Bayramovanın və Mühəmməd Shoaibin biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alması barədə Azərbaycan Respublikası Ali Attestasiya Komissiyası qarşısıda vəsatət qaıdırılmışdır.