Salmanov Məmməd Əhəd oğlu

Vəzifəsi Laboratoriya müdiri
Anadan olduğu yer Qərbi Azərbaycanın İrəvan mahalının Zəngibasar bölgəsinin Qaraqışlaq kəndi
Təvəllüdü 12.01.1932
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu, baytarlıq fakültəsi
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

2414.01 – Mikrobiologiya

Kuybışev və Mingəçevir su anbarlarının formalaşmasında mikrobların rolunun müqayisəli öyrənilməsi

Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

2414.01 – Mikrobiologiya

Xəzər dənizində mikrobioloji rejim, fitoplanktonun ilkin məhsulu və üzvi maddələrin destruksiyası

Müxbir üzv və həqiqi üzv seçildiyi tarix və ixtisasın adı

30.06.2001 - Mikrobiologiya

26.04.2007 - Mikrobiologiya

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 450
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 200
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 47
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 1

Kadr hazırlığı:

Fəlsəfə doktorları

Elmlər doktorları

 

Fəlsəfə doktoru - 20

Elmlər doktoru - 0

Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycanın bütün su mənbələrinin (çay, göl, bulaq, termal-mineral qaynaqlar, su anbarları) ekoloji mikrobiologiyası, sanitar hidrobiologiyası, trofikası, saprobluq dərəcələrinin öyrənilməsi;

Xəzər dənizinin fundamental mikrobiologiyası, bioloji məhsuldarlığı, üzvi maddələr balansı, ekoloji monitorinqi;

Kür və Araz çaylarının mənbədən mənsəbə kimi 5 dövlətdə mikrobioloji monitorinqi, ekoloji mikrobiologiyası
Elmi əsərlərinin adları

1. Salmanov M.Ə. Xəzər dənizinin bioloji məhsuldarlığında mikroflora və fitoplanktonun rolu. Moskva, “Nauka”, 1987.
2. Salmanov M.Ə., Mansurov A.E., Kür çayı hövzəsinin və sututarlarının ekoloji vəziyyəti. Bakı, 1996
3. Salmanov M.Ə. Xəzər dənizinin ekologiyası və bioloji məhsuldarlığı. Bakı, 1999.
4. Salmanov M.Ə. Qızılağac körfəzi – Dövlət Təbiət qoruğu: ekologiyası, bioloji məhsuldarlığı (dünəni, bu günü və sabahı). Bakı, 2011.
5. Salmanov M.Ə., Özərən Ə. Türkiyə Cümhuriyyəti sınırları içində Kura ve Araz nehrlərinin ekoloji mikrobiologiyası. İstanbul, 2011.
6. Salmanov M.Ə. Mikroorqanizmlərin iştirakı ilə deqradasiya və transformasiya. Bakı, “Elm”, 2013.
7. Salmanov M.Ə., İsmayılov N.M. Praktiki aqrobioekologiya. Bakı, 2013.
8. Биодеструкция нефтяных загрязнений на территории морских месторождений // Гидробиология, 2014
9. Микробиологическая характеристика Ашыг Байрамлинского водохранилища// Труды БГТУ, Минск 2015
10. Влияние разрушения берегов и общего загрязнения на изменение прозрачности воды и сокращения биомассы бентосного сообщества в западной части Южного Каспия.// Журн. Юг. России – Экология, развития. 2015, Тем. 10, № 2
11. Салманов М.А., Ансарова А.Г.,Гусейнов А.Т. Загрязнения средней части р. Куры нефте-фенолами и их деградации микроорганизмами.// Журнал Современная наука: актуальные проблемы теории и практики: Серия: Естественные и технические науки, 2020, №2, с.47-51

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

1. Azərbaycan Mikrobiologiya, Hidrobiologiya elmi cəmiyyətləri;
2. Azərbaycan Milli Yüksək Texnologiyalar və Bioetika Komitəsi;
3. “İnsan və Biosfer” (MAB, YUNESKO) Milli Komitəsi

Pedaqoji fəaliyyətiı AMEA, magistratura, LDU
Təltif və mükafatları Azərbaycan Republikasının “Şöhrət” ordeni
Əlaqə vasitələri

Telefon: (+99412) 5024359

Faks: (+99412) 5024470

E-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.