Qulubəyov Fuad Mamay oğlu

Vəzifəsi Baş elmi işçi
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Gəncə
Təvəllüdü 19 Sentyabr 1951
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Aqrar Universiteti

Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi -
Namizədlik dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

3109.01 – Baytarlıq mikrobiologiyası, virusologiya, epizotologiyası, toksikologiya ilə mikologiyası  və immunologiyası

Listeriozun seroloji diaqnostikası

Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

3109.01 – Baytarlıq mikrobiologiyası, virusologiya, epizotologiyası, toksikologiya ilə mikologiyası  və immunologiyası

Qoyunların infeksion agalaktiyası və listeriozunun spesifik profilaktikasinın və laborator diaqnostikasının işlənilməsi və təkmilləşdirilməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

46

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 22
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 3
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  3
 Kadr hazırlığı:

Fəlsəfə doktorları

Elmlər doktorları

 

Fəlsəfə doktoru - 2

Elmlər doktoru - 0

Əsas elmi nailiyyətləri

 

Qoyun və keçilərin yoluxucu aqalaktiyasına qarşı peyvəndin alınması və kənd təsərrüfatı heyvanlarının listeriozunun diaqnostikası üçün rəngli antigenin hazırlanması
Elmi əsərlərinin adları

1. Идентификация и дифференциация штаммов листерий, выделенных из различных объектов.//Известия НАН Азербайджана, 2009, №5.
2. Аттенуация возбудителя инфекционной агалактии овец и коз.// Ветеринарный врач(Россия), 2011, № 1.   
3. Оптимальная среда для культивирования возбудителя инфекционной агалактии мелкого рогатого скота.// Ветеринарный врач(Россия), 2011, № 2.  
4. Разработка метода иммуно ферментного анализа для обнаружения специфических антител к М.agalactiae овец и коз.// Ветеринарная медицина, 2011,№ 2.
5. Разработка и испытание цветного антигена для диагностики листериоза. Ветеринарный врач, 2011, № 5.
6. Изучение биологических свойств штаммов листерий, выделенных в различных регионах СНГ и Российской Федерации.// Современные достижения Азербайджанской Медицины, 2011, №2.   
7. Разработка способа воспроизведения и патогистоморфологические изменения при экспериментальном листериозе поросят. Ветеринария, 2012, №2.
8. Средство для ускоренной диагностики листериоза.//Ветеринария. 2012, №2.
9. Эпизоотология и иммунитет при листериозе животных.// Труды Института Микробиологии НАН Азербайджана, 2012,  Том 10. №2.                                            Баку, 2012. Т. 10, №2.
10. Изготовление и испытание цветного поливалентного антигена для серологической диагностики листериоза.// Труды Института Микробиологии НАН Азербайджана, 2014, том 11, №2.
11. Некоторые показатели иммуногенеза при вакцинации овец против инфекционной агалактии. Аграрная наука, 2015, №2.  
12. Aspergillus cinsinə aid müxtəlif göbələk növlərinn sporulyasiya xüsusiyyələri və metoblik aktivlikləri.// AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutunun elmi əsərləri, 2017, cild 15. № 1.
13. Разработка метода иммуноферментного анализа для обнаружения антигена M.agalaktiae овец и коз в биосубстратах.// Ученые записки Казанской Государственной Академии Ветеринарной Медицины им. Н.Э.Баумана., 2018, том 233(1)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Azərbaycan Baytar Həkimləri Assosiyasiyasının sədri

Azərbaycan Ət və Ət məhsulları istehsalçıları içtimai birliyinin  sədri

Əlaqə vasitələri

Telefon: (+99412) 5024359

Faks: (+99412) 5024470

E-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.