Hüseynov Anar Teyyub oğlu

Vəzifəsi Laboratoriya müdiri
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Beyləqan r., Kəbirli k.
Təvəllüdü 24 İyun 1979
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

2414.01 – Mikrobiologiya

Cənubi Xəzərin Qızılağac körfəzinin müasir mikrobioloji və ekoloji vəziyyəti

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

53

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 13
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 5

Əsas elmi nailiyyətləri

Cənubi Xəzərin Qızılağac körfəzinin müasir mikrobioloji və ekoloji vəziyyətinin öyrənilməsi, Kürçayının və onun əsas qollarının Azərbaycan respublikası ərazisində ekoloji mikrobiologiyasının öyrənilməsi.

Elmi əsərlərinin adları

1.Salmanov M.,Tağıyev S.,Hüseynov A. Qızılağac körfəzi: Dövlət təbiət qoruğu. Ekologiyası, bioloji məhsuldarlığı(dünəni, bugünü, sabahı). Bakı-2011.s 230
2.Huseynov A.T. Biodestruction of organic matter in the Kura River in Shirvan-Neftchala area. Scientific works of ANAS, Baku, 2014, vol.12, №1, p.6-9.
3.Huseynov A.T., Salmanov M.A., Ansarova A.N. Hydrobiological characterization of Agstafa and Agstafachay reservoirs. Works of the Azerbaijan Zoological Society of the Republic of Azerbaijan, vol.6, №1, p.124-132.
4.Salmanob M.A., Hasanova A.F., Huseynov A.T. Influence of coastal resolution and general pollution on change in the transparency of water and a decrease in the biomass of the benthic community in the western part of the Southern Caspian. South Russia, ecology, development, vol.10, №2, 2015, p.32-37.
5.Huseynov A.T., Hasanova G.M., Amirova R.A., Feyzullayeva Sh.A. Development of cellulose degrading microbiota in water in rivers of the southern region of Azerbaijan. Scientific works of the Institute of Microbiology of ANAS, 2016, vol.14, №1, p.64-68.
6.Guseynov A.T., Salmanov M.A.,Ansarova A.G. Pollution of the middle part of Kura by petro-phenols and their biodegradation by mikrobits. SYLWAN,English Edition 2016.(SYLWAN.,160(7)).ISI Indexed.p 37-43
7.Hüseynov A.T. Xəzər dənizi və Kür çayı sularında yayılan mikromisetlərə müxtəlif qatılıqlı nitrat birləşmələrinin təsiri. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Biologiya və tibb elimləri bölməsi Azərbaycan Torpaqşunaslar cəmiyyəti.2016.s457-461
8. Guseynov A.T., Salmanov M.A.,Ansarova A.G. Microbiological specification of the Araz river. SYLWAN,English Edition 2016.(SYLWAN.,160(11)).ISI Indexed.p166-171
9. Гусейнов А.Т.,Салманов М.А.,Ансарова А.Г. Mикробиолого-гидрохимическая характеристика арпачайского водохранилища. Вестник Московского Государственного Областного Университета.
Естественные НАУКИ ,2016 №3.c63-74
10. Hüseynov A.T.,Həsənova G.M.,Mustafayeva L.F. Viləş çayın mikrobioloji və mikoloji tədqiqi. Azərbaycan Milli Elimlər Akademiyası Mərkəzi Nəbatət Bağının əsərlərı,2016,XIV cild.s171-175
11. Гусейнов А.Т.,Салманов М.А.,Ансарова А.Г. Антропогенное эвтрофирование в каскаде водохранилищ средней части река Куры как резултат загрязнения воды в пределах Грузии. Юг России.экология,развитие.Том 11 № 4 2016.c119-128
12. Гусейнов А.Т.,Салманов М.А.,Ансарова А.Г. Микромицеты мигранты Мингячевирского водохранилища. Юг России.экология,развитие.Том 12 №1 2017.c54-62
13. Hüseynov A.T .Xəzər dənizi hövzəsinin əsas çayları. AMEA-nın Mikrobiologiya institutunun elmi əsərləri ,2017,c.15,N 1.s24-40
14. Hüseynov A.T . Azərbaycanın su balansını təşkil edən əsas çaylar. AMEA-nın Mikrobiologiya institutunun elmi əsərləri,2017,c.15, №2.s6-25
15. Hüseynov A.T .Aşağı Kürdə suyun fiziki-kimyəvi xassələrinin dəyişməsi. AMEA-nın Mikrobiologiya institutunun elmi əsərləri,2018,c.16, №1s54-58
16. Guseynov A.T., Salmanov M.A.,Ansarova A.G. The basics of Azerbaijan ecological hazard possible causes of Kura river. AMEA Məruzələr,2018,c LXXIV, №1.p68-73
17. Hüseynov A.T. Ağstafaçay su hövzəsində suyun kimyəvi tərkibinin mikrobiotanın inkişafına təsiri. Azərbaycan Zoologiya cəmiyyətinin əsərləri, 2018, cild 10, N1.s28-33
18. Guseynov A.T., Salmanov M.A.,Ansarova A.G. О современном эколого-микробиологическом состоянии р.Кура. Polish Journal of science N 12,2019.p7-11

Pedoqoji fəaliyyəti

AMEA

Əlaqə vasitələri

Telefon: (+99412) 5024359

Faks: (+99412) 5024470

E-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.