Atakişiyeva Yəmən Yusif qızı

Vəzifəsi Laboratoriya müdiri
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Ucar ş.
Təvəllüdü 2 Yanvar 1955
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

2414.01 – Mikrobiologiya

Clostridium thermocellum: fizioloji xüsusiyyətləri və etanoltolerant variantların alınması

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

94

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 32
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 11

Kadr hazırlığı:

Fəlsəfə doktorları

Elmlər doktorları

  

Fəlsəfə doktoru - 3

Elmlər doktoru - 0

Əsas elmi nailiyyətləri

Anaerob sellüloza parçalayan Clostridium thermocellum bakteriya ştamları ayrılmış və √-radiasiya ilə onun etanoltolerant variantları alınmışdır.

Səthi-aktiv maddə sintez edən bakteriya və maya göbələkləri, lipidogen mikroskopik göbələklər, sellüloza parçalayan və s. biotexnoloji əhəmiyyətli mikroorqanizm kulturaları ayrılmış və Kolleksiyaya daxil edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1. Войтка Д.В. , Юзефович Е.К., Атакишиева Я.Ю.Скрининг антагонистической активности грибов р. Trichoderma по отношению к доминирующим корнеобитающим патогенам овощных культур, изолированным на территории Беларуси и Азербайджана.   Сборник научных трудов «ИНСТИТУТ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ, Беларусь.   2019,  43,   с.144 - 152
2. Атакишиева Я.Ю.Cелекция липогенных дрожжей для производства биодизельного топлива.   Modern science,   Научно-информационный издательский центр "Институт стратегических исследований". Россия. 2018, 10,   s.96 - 101
3. Атакишиева Я.Ю.Роль факторов внешней среды в образовании липидов микроскопическими грибами,   Norwegian Journal of development of the International Science,  2018,  1(23),   c.3 - 7
4. Atakishiyeva Y.Y.  Isolation and screening of biosurfactant producing Bacillus strains from rhizosphere of vegetables,   MITTEILUNGEN KLOSTERNEUBURG, Austria.  2018, 68(7),   p. 2 - 9
5. Atakishiyeva Y.Y.  The study on fungi isolated from oil -contaminated saline ponds,   SYLWAN, Poland.  2018,   162(7), p.40-47
6. Abuşova A.R, Atakişiyeva Y.Y.   Azərbaycanin muxtəlif torpaqlarinda aktinomisetlərin yayilması. AMEA Mikrobiologiya Institutunun elmi əsərləri,   Bakı-Elm,   2016,   11(1),   s. 44 - 48
7. Atakişiyeva Y.Y., İsmayılova L.M, İsayeva K.X., Tahirova A.İ.  Maya göbələkləri biosurfaktantinin bitki patogenlərinə antimikrob təsiri,   AMEA Mikrobiologiya Institutunun elmi əsərləri,   Bakı-Elm,   2016, 11(1),   s. 250 - 255
8. Ghasemi M.B., Atakishiyeva Y.Y. Biosynthesis of highly unsaturated fatty acids by hydrocarbon degrading microorganisms.,   J. BioSci. Biotechnology. Bulgaria. 2015,  4(1),  p. 81 - 93
9. Atakişiyeva Y.Y., İsayeva K.X., İsmayılova L.M.  Lənkəran-Astara iqtisadi rayonu ərazisində əkin üçün istifadə edilən toxumlarin mikrobioloji ekspertizasi,  AMEA Mikrobiologiya Institutunun elmi əsərləri,   Bakı-Elm,   2015,   10(1),   s. 42 – 47
10. Akhundova E., Atakishiyeva Y. Interaction Between Plants and Biosurfactant Producing Microorganisms in Petroleum Contaminated Absheron Soils. Phytobioremedation for green energy. Springer Science+Business Media Dordrecht . 2015. p.115-122.
11. Бахшалиева К. Ф., Исмайлова Л. М., Атакишиева Я.Ю.Влияние микробных липидов на фитопатогенные грибы косточковых фруктовых деревьев, Вестник Марийского государственного университета. Серия: Сельскохозяйственные науки. Экономические науки",  Россия. 2015, 3, c. 9-13
12. Atakişiyeva Y.Y., İsmayılova L.M., İsayeva K.X.  Neft mənimsəyən Bacillus ştamminin biosurfaktant sintezi və antimikrob aktivliyinin tədqiqi,  AMEA Mikrobiologiya Institutunun elmi əsərləri, Bakı-Elm, 2014, 12(1),  s.19 - 26
13. Atakişiyeva Y.Y., İmanova İ.M., İsayeva K.X. , Feyzullayeva Ş.Ə.  Halofil bakteriyalarda hüceyrəxarici proteaza, lipaza və amilaza fermentlərinin sintezi,  AMEA Xəbərlər,  Bakı-Elm, 2014,  69(1),  s. 53 - 57
14. Тахирова А. И., Атакишиева Я.Ю,, Исмайлова Л.М.Cинтез липидов дрожжевым штаммом рода Rhodotorula, AMEA Mikrobiologiya Institutunun elmi əsərləri,   Bakı-Elm,  2013,  11(2),  s.73 - 77
15. Atakişiyeva Y.Y., İsayeva K.X., İmanova İ.M.   Lənkəran iqtisadi rayonunda badımcançiçəklilər fəsiləsindən olan bitkilərdə yayılmış mikrob mənşəli xəstəliklər,   AMEA Mikrobiologiya Institutunun elmi əsərləri,   Bakı-Elm,  2013,  11(2),  s. 56 - 60
16. Atakişiyeva Y.Y., İsayeva K.X, İmanova İ.M.  Sitrus bitkilərinin xəstəliyi və fitopatogen mikroorqanizmləri,   AMEA Mikrobiologiya Institutunun elmi əsərləri, Bakı-Elm, 2013, 11(1),   s. 62 - 65
17. Atakişiyeva Y.Y., Qasemi M.B. , İsayeva K.X. , İsmayılova L.M.  Natrium xlorid duzunun mikromisetlərin lipid tərkibinə təsiri, AMEA Mikrobiologiya Institutunun elmi əsərləri ,   Bakı-Elm,   2013,   11(1),   s. 25 - 29
18. Qasemi M.B., Atakishiyeva Y.Y., Radjabalizadeh K.  Temperature Optimization for Arachidonic and Eicosapentanoic Acids Production by Oomycete Pythium irregulare LX,   Journa of Veteranary Advances, Iran.  2012, 23(11),   p. 4360 - 4363
19. Atakişiyeva Y.Y., İmanova İ.M., İsayeva K.X.  Lənkəran iqtisadi rayonunda xaççiçəklilər və qabaqkimilər fəsiləsindən olan mədəni bitkilərdə göbələk və bakterioloji xəstəliklərin yayılması, AMEA Mikrobiologiya Institutunun elmi əsərləri, Bakı-Elm, 2012, 10(2),   s. 177 - 181
20. Atakişiyeva Y.Y., Qasemi M.B., İsmayılova L.M.  Pythium irregulare-nin eykozaen turşulari sintezinə qlutamatin təsiri.,   AMEA Mikrobiologiya Institutunun elmi əsərləri, Bakı-Elm,   2012,   10(2),   s. 172 - 176

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Azərbaycan Torpaqşünaslar Cəmiyyəti

Təltif və mükafatlar

AMEA-nın 60 illiyi ilə əlaqədar Fəxri Fərman (2005)

AMEA-nın 70 illiyi münasibətilə Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsinin Fəxri Fərmanı (2015)

Əlaqə vasitələri

Telefon: (+99412) 5024359

Faks: (+99412) 5024470

E-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.