Babayeva Şəhla Adil qızı

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Bakı ş.
Təvəllüdü 2 May 1959
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

2414.01 – Mikrobiologiya

Ksilotrof makromisetlərin sintez etdiyi proteolitik fermentlərin bəzi xüsusiyyətləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

36

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 14

Əsas elmi nailiyyətləri

Proteolitik ferment sistemlərinin növləri və bazidiomisetlərin sintezinin mahiyyəti müəyyənləşdirilmiş və prosesin intensivliyi üçün optimal şərtlər müəyyən edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1. Sterilizasiya, dezinfeksiya və dekontaminasiyanin əsasları və Quba zona baytarlıq laboratoriyasinda aparılmış təcrübələr. AMEA-nın Mikrobiologiya inst. Elmi əsərləri. Cild 15. 2017 il.
2. Məmmədova A.V.. Babayeva Ş.A. Xydat-Nabran rayonlarının Bryopsida sinfinin plerokarp mamırlarının tədqiqi. Akademik V.Ulyanişevin 120 illiyinə həsr olunmuş simpozium, Bakı. 2018.
3. Мамедова А.И. Бабаева Ш.А. Листостебельные мхи Гейгельского заповедника. Sciences of Europa. Praha. Czech Repablic. Vol.2, No 35, 2019.
4. Məmmədova A.V., Babayeva Ş.A. Mamırların bioekoloji xüsusiyyətləri və simbiont göbələkləri. Gəncə Dövlət Universiteti Beynəlxalq  Elmi    2019.
5. Мамедова А.,Бабаева Ш., Мирза-заде Р. Экобиологические и почвенные особенности биогеценозов Азербайджана. Экология и природопользование. Природные системы и ресурсы. 2020. Т.10.№ 1.
6. Саданов А.К., Смирнова И.Э.,  Бабаева Ш.А. Ростостимулирующая способность и фитотоксичность ассоциаций эффективных микроорганизмов. Микробиология и Вирусология. Казахстан, 2020. №1. (28)

Əlaqə vasitələri

Telefon: (+99412) 5024359

Faks: (+99412) 5024470

E-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.