Qasımova Günel Əli qızı

Vəzifəsi Laboratoriya müdiri
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Bakı ş.
Təvəllüdü 17 Aprel 1982
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi -
Namizədlik dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

2414.01 – Mikrobiologiya

Azərbaycanda yayılmış Ganoderma Karst.cinsinə aid göbələklərin ekolo-bioloji xüsusiyyətləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

23

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 7

Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycanda Ganoderma Karst cinsinə aid göbələk növlərinin 4 növü yayılıbdır.Ganoderma Karst.cinsinə aid göbələklərin ,xüsusən də Ganoderma lucidium-un sintez etdiyi bioloji aktiv maddələr güclü antimikrob aktivliyi ilə xarakterizə olunurlar

Elmi əsərlərinin adları

1. Qasımova G.Ə., Süleymanova V.O Trametes FR.cinsinə aid olan göbələk növlərinin bəzi ekolo-fizioloji xüsusiyyətləri. AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutunun elmi əsərləri, 2017, c15, №1, s.268-271.
2. Qasımova G.Ə., Əliyev I.Ə. Trametes versicolor (L.:Fr)QUELgöbələyinin müxtəlif ştammlarının antibakterial və antifunqal aktivliyi. AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutunun elmi əsərləri, 2017, c12, №1, s.216-218.
3. Qasımova G.Ə., Qida məhsullarının mikrobioloji təhlükəsizliyində Trametes Fr.cinsinə aid olan göbələklərdən istifadənin perspektivliyi. AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutunun elmi əsərləri, 2018, c16, №1, s.150-153.
4. Gasımova G.A., Udovichenko T.I., Basidiomycetes P/Trametes Fr as a source for the production of antimicrobial drugs and the prospects for their use in the meat industry.mikromisetlərin fitotoksiki xüsusiyyətlərinə təsiri// Modern Science International scientific journal №10, Moscow 2018, s 101-103
5. Алиева Г.А., Удовиченко Т.И., Восстановление и профилактика нарушений экологического равновесия техногенно-загрязненных территорий методом посадки древесных растений. Тенденции развития науки и образования №43 ч.7, Самара 2018, с 62-65
6. Gasımova G.A., Udovichenko T.I., Study of the antimicrobial activity of some xylitrophic macromycetes and prospects of these studies. Modern Science International scientific journal №7, Vol 2018, s 101-103

Əlaqə vasitələri

Telefon: (+99412) 5024359

Faks: (+99412) 5024470

E-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.