Əhmədova İradə Cəmil qızı

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Bakı ş.
Təvəllüdü 12 Aprel 1966
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi -
Namizədlik dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

2414.01 – Mikrobiologiya

Ağacçürüdən bazidili göbələklərin ksilanaza aktivliyi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

11

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 1
Elmi əsərlərinin adları

1. Скрининг дереворазрушающих базидиальных грибов, выделенных на антропогенных территориях. г. Баку. Азербайджанской Республики, используемых для биотехнологических процессов. Сборник научн. Трудов. Экологические проблемы промышленных городов. Саратов. 2015, гость 1.
2. Armillariella mellea (FR) Karst- вид, перспективный для искусственного вырощивания. AMEA Mikrobiologiya İnstitutunun elmi əsərləri. 2015. Cild 13, №1.
3. Ксилолитическая активность дереворазрушающих базидиальных грибов при твердофазной орериентации отходов хлопководства., 2016, cild 14, № 1.
4. Целлюлолитическая свойства микромицетов, выделенных из урбанизированных экосистем. AMEA Mikrobiologiya İnstitutunun elmi əsərləri, 2017, cild 15, № 1.
5. Kitabxana binalarında formalaşan mikobiotanın ümumi xarakteristikası AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının əsərləri, 2018, XVI cild.

Əlaqə vasitələri

Telefon: (+99412) 5024359

Faks: (+99412) 5024470

E-mail: