Həsənova Vəfa Yaşar qızı

Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Bakı ş.
Təvəllüdü 12 Oktyabr 1986
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Sumqayıt Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi -
Namizədlik dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

2414.01 – Mikrobiologiya

Laetiporus Murill və Trametes Quel. cinslərinə aid göbələklər bioloji aktiv maddələrin produsentləri kimi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

23

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 9

Əsas elmi nailiyyətləri

Aparılan tədqiqatlar nəticəsində Azərbaycanın ekoloji cəhətdən müxtəlif ərazilərində yayılan Laetiporus Murill. və Trametes Quel. cinslrinə aid göbələklər növ tərkibinə görə xarakterizə edilmiş və onların kolleksiyası yaradılmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

1. Гасанова В.Я. Физико-химические свойста и биологическая значимость микологических полисахаридов. Академический журнал Западной Сибири. 2018, т. 15, № 3
2. Y.Həsənova, Hüseynova G.İ. Ksilotrof bazidiomisetlərdə bioloji aktiv maddələrin əmələ gəlməsinin bəzi dinamik xüsusiyyətləri.AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutunun elmi əsərləri. 2018, c.16, № 1
3. Y.Həsənova. Biodeqradasiya prosesində iştirak edən hidrolitik fermentlərin sintezi üçün optimal mühitin yaradılması.//Torpaqşünaslıq və Aqrokimya elmi əsərləri. Bakı, 2019, cild 24, № 1
4. Nağıyeva S.E., Həsənova V.Y. Mikoloji təbiətli polisaxaridlərin fiziki-kimyəvi xassələri və bioloji əhəmiyyəti. Bakı Dövlət Universiteti Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş «XXI əsrdə Ekologiya və Torpaqşünaslığın aktual problemləri» mövzusunda keçirilən  konfrans materialları. 2018
5. Y.Həsənova. Ksilotrof makromisetlərdə hidrolitik fermentlərin sintezi üçün mühitin optimallaşdırılması.// AMEA Mikrobiologiya İnstitutu «Müasir biologiyanın aktual problemləri» mövzusunda elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2019
6. Y.Həsənova. Ksilotrof makromisetlərin fermentativ aktivliyə görə qiymətləndirilməsi.// Bakı Mühəndislik Universiteti Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş Gənc tədqiqatçıların III Beynəlxalq elmi konfransının materialları. Bakı, 2019
7. V.Y.Həsənova. Laetiporus və Trametes cinslərinə aid göbələklərin fermentativ aktivliyə görə qiymətləndirilməsi.// Gəncə Dövlət Universiteti «Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri» mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Gəncə, 2019, II hissə

Əlaqə vasitələri

Telefon: (+99412) 5024359

Faks: (+99412) 5024470

E-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.