Cəlilova Samirə Qədir qızı

Vəzifəsi Elmi işçi
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Gəncə ş.
Təvəllüdü 20 May 1985
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Gəncə Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi -
Namizədlik dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu

2414.01 – Mikrobiologiya

Bəzi efiryağlı bitkilərin antimikrob təsir xüsusiyyətləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

14

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 5

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

2

Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycan florasına daxil olan bir sıra efiryağlı bitkidən alınan efir yağlarının bəzi bakteriya və toksigen göbələklərə antimikrob təsirinin  öyrənilməsi .Cirə bitkisindən alınan efir yağının Candida albicans hüceyrələrində yaratdığı dəyişikliyin elektron mikroskopiyası.

Elmi əsərlərinin adları

1. Cəlilova S.Q., Qarayev Z.Ö.,Zeynalova S.Q., Muradova S.A. Yeni alınmış bir sıra efir yağlarının qram mənfi bakteriya nümayəndələrinə təsiri//AMEA-nın elmi xəbərləri. Gəncə 2017.s.32-35
2. Efiryağlı bitkilərin mikobiotasının say tərkibinin onların bakterisid və fingisid xüsusiyyıtlərinə təsiri.//Gəncə Dövlət Universiteti Beynəlxalq konfrans materialları. Gəncə 2018.
3. Bakshaliyeva K.F., Jalilova S.Kh., Bayramova F.V.General characteristics of mycobiota of some essential oil plants included in the flora of Azerbaijan.//Jokull journal Reykyavik, 2018, p.14-21
4. Thymus Serpillum  L, Anethum Graveolens L.,Foeniculum Vulgare Mill. Bitkilərinin antimikrob aktivliyi.// AMEA –nın Mikrobiologiya  İnstitunun elmi əsərləri,2017,c 15. S.207-210
5. Jalilova S.Kh. , Yusifova M.R., Bahshaliyeva K.F., Namazov N.R. The fungiside feature of some essential oil plants used in the folk medicine//Revista Kasmera journal. 2017.p.43-47
6. Cəlilova S.Q., Qarayev Z.Ö, Muradova S.A. Cirə efir yağının spirtli durulaşmalarının Candida albicans hüceyrəsinə təsiri //Azərbaycan təbiətinin müasir nailiyyətləri. Bakı 2017.səh 134-139
7. Cəlilova S.Q., Qarayev Z.Ö., Muradova S.A., Cirə bitkisi və ondan alınan efir yağının antimikrob təsiri//Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi  Sağlamlıq jurnalı 2017,s.165-168.
8. Cəlilova S.Q., Cavadov S.S., Qarayev Z.Ö. , Muradova S.A. Xırda zirə bitkisi və ondan alınmış yağın antimikrob təsiri// Müasir biologiya və kimyanın aktual problemləri elmi konfransı. Gəncə 2016.səh 131-134.
9. Cəlilova S.Q.,Cavadov S.S., Qarayev Z.Ö.Efir yağlarının antimikrob təsiri// Müasir biologiya və kimyanın aktual problemləri elmi konfransı. Gəncə 2015.səh 230-233

Pedoqoji fəaliyyəti Gəncə Dövlət Universiteti
Əlaqə vasitələri

Telefon: (+99412) 5024359

Faks: (+99412) 5024470

E-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.