26.05.2022-ci il tarixində  saat 11-00-da AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutunda Bağırova Çinarə Ziyafət qızının 2414.01- "Mikrobiologiya" ixtisasında biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “ANTROPOGEN TƏSIR ALTINDA OLAN TORPAQLARDA MİKROBİOLOJİ PROSESLƏRİN MODELLƏŞDİRİLMƏSİ (SUMQAYIT Ş. NÜMÜNƏSİNDƏ)” mövzusunda dissertasiya işinin elmi seminarda müzakirəsi olacaqdır. Seminara online qoşulub dinləmək üçün klikləyin.